top
   
 
 
 
Profil společnosti
Technické vybavení
Personální obsazení
Reference
Stavebniny VeSta
- - - - - - -
Kontakty
Profil společnosti

Firma vznikla v únoru 1999 společenskou smlouvou společníků bez jakékoli materiální podpory a nemovitostí. Dnes má firma vlastní sídlo společnosti, základní potřebné vybavení a techniku pro zajištění své činnosti a vlastní potřebná oprávnění k výstavbě a modernizaci bytových, občanských i průmyslových staveb. Základní jmění společnosti je 3.970 000,-Kč. Během krátké doby od svého vzniku byl vytvořen tým schopný zajistit přípravu staveb a jejich zhotovení. Aktivity firmy jsou zaměřeny na celé území České republiky s předností na činnost ve vlastním regionu, v Praze, Brně a ve Zlíně. Máme zkušenosti i s prací v zahraničí, konkrétně v letech 2002 – 2004 jsme působili v SRN. Odborně vedou firmu tři společníci, kteří mají z dřívějších zaměstnání praxi s organizací, řízením i realizací staveb. Jako hlavní dodavatel staveb firma provádí stavby formou "na klíč", a zajišťuje celkovou inženýrskou činnost až po kolaudaci. Vlastními kmenovými zaměstnanci provádí veškeré zemní práce, železobetonářské práce a veškeré práce HSV. Firma nemá v evidenci daní žádné daňové nedoplatky, ani nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Firma má také zkušenosti s realizací staveb z hliněných cihel a omítek, doplňků uměleckého kovářství realizovaných pod dohledem památkového úřadu.Společnost je zapsána v seznamu odborných dodavatelů v programu "Zelená úsporám".

Od 1.5. 2009 provozujeme ve Strážnici na Veselské ulici vlastní prodejnu stavebnin.